Menisküs Kisti

Menisküs Kisti

menisküskisti  Menisküs kisti, menisküs komşuluğunda kapsülün fıtıklaşması ve eklem sıvısının içine dolması sonucu oluşur. Menisküs     yırtıklarına sıklıkla eşlik eder ve en sık dış menisküs yırtıklarında görülür. Menisküs kistleri özellikle dejeneratif ve          horizantal menisküs yırtıklarında sık görülür. Sinsi başlangıçlıdır. Belli büyüklüğe ulaşmadan klinik bulgu vermez veya  şikayete yol açmazlar.
 Klinik olarak diz çevresinde ele gelen yumuşak bir kitle hissedilebilir.

 

Tanısı klinik bulgular ve MR ile konur. MR da menisküs yırtığı ile birlikte kistin büyüklüğü, yerleşimi ve eklem içine uzanıp uzanmadığı değerlendirilir.

Tedavimenisküskistiameliyatı
2 türlü yaklaşım vardır;
Birincisi ultrason eşliğinde ve direk iğne ile kist boşaltılabilir. Kist boşaltıktan sonra ise streoid enjeksiyonu yapılır.

 

menüskiskisti

 

İkincisi ise eğer kist eklem içine uzanıyor ve menisküs yırtığı eşlik ediyorsa, menisektomi ve artroskopik olarak kist boşaltılır.

menüskiskistiortopedi

 

Sonuç olarak hastaların %85 i başarıyla tedavi edilir.