Biseps Tendon İltihabı

Kas ve kemik arasında bağlantıları sağlayan kablo tarzı yapılara kiriş veya tendon denilmektedir. Kolun ön kısmında pozu kası olarak isimlendirilen kasa latincede biseps denir. Biseps kası ile kemik arasında bağlantıyı sağlayan tendona ise biseps tendonu denilmektedir.

Tendonların inflamasyonu veya iltihabı tendinit olarak isimlendirilmektedir. Biseps tendinit ise biseps tendonunun irritasyonu, inflamasyonu veya iltihabına denir.

Biseps tendinitinde, yaygın görülen klinik şikayetler omuzun ön kısmında ağrı ve hassasiyetdir. Genellikle dinlenme ve ilaç tedavisi ile düzelir. Fakat nadir hastalarda ameliyat gerekli olabilir.

 • Giriş
 • Anatomi
 • Tanımlama
 • Sebepler
 • Şikayetler
 • Teşhis
 • Tedavi
 • Rehabilitasyon

Anatomi

Omuz üç farklı kemikten oluşur. Kol (humerus), kürek (skapula) ve köprücük (klavikula ) kemikleridir.

Biseps kası uzun olup iki parçadan oluşur. Kol kemiği boyunca ön kısımda uzanır. Aşağıda dirseğe yapışırken, yukarıda uzun baş ve kısa baş şeklinde iki kola ayrılıp kürek kemiklerinde farklı noktalara yapışmaktadır. Biseps tendinit uzun başında meydana gelen inflamasyona denilmektedir.

omuzşişmesi


Tanımlama


Biseps uzun başında meydana gelen inflamasyona biseps tendinit denir. Bu duruma genellikle diğer omuz problemleri eşlik etmekte ve en sık rotator kılıf hasarları görülmektedir. Diğerleri;

 • Omuz kireçlenmesi
 • Labrum yırtıkları
 • Sürekli çıkan omuz
 • Omuz sıkışma sendromu

Erken dönemlerde tendon şiş ve kırmızıdır. İleri evrelerde koyu kırmızı olur ve tendon yapısı bozulur. İleri evrelerde yırtık veya tam kat kopma oluşabilir.

omuzşişmesi


Sebepler

Genellikle aşırı kullanım ve zorlama ile oluşur. Sıklıkla ileri yaşlarda ortaya çıkar. Kişi yaşlandıkça tendon yapısı incelir ve kuvvet kaybı oluşur. Yüzme, tenis, baskebol gibi tekrarlayıcı aktiviteler ve aşırı zorlamalar yıpranmayı tetiklemektedir.


Klinik Şikayetler

Omuzun ön kısmında ağrı ve hassasiyet özellikle ağrı başüstü aktivitelerde kötüleşir
Ağrı dirseğe doğru yayılabilir
Omuzda atlama veya sürtünme hissi


Teşhis ve Muayene

Şikayet ve hikaye konuşulduktan sonra hekim fiziki muayene yapacaktır. Eklem hareket açıklığı, kas gücü ve özel testler uygulanır. Görüntüleme;
Röntgen-Kemik yapıları iyi gösterir. Ayırıcı tanı açısından önemlidir.
MR ve ultrason yumuşak dokuları iyi değerlendirir, teşhis açısından kıymetli yöntemlerdir.


Tedavi

1- Cerrahi Dışı Tedavi

Basit yöntemlerle genellikle tedavi edilir.

 • İstirahat; İlk adım kesinlikle dinlendirmedir.Aktiviteler kısıtlamalı ve spora en az üç hafta ara verilmelidir.
 • İlaç; Anti-inflamatuar ve kas gevşetici ilaçlar, ödem ve ağrının giderilmesi için kullanılır.
 • Buz: Her uygulama 20 dk ve günde birkaç kez uygulanmalıdır. Ödemi azaltacaktır.
 • Fizik Tedavi; Spesifik egzersizler özellikle gerdirme önemlidir. Ultrason, buz, masaj ve elektrik sitümülasyonu faydalı yöntemlerdir.
 • Lokal Enjeksiyonlar; Kortizon, ozon gibi enjeksiyonlar lokal olarak yapılmaktadır. Kortizon çok efektif antiinflamatuar bir ilaçtır.
 • ESWT: Şok dalga terapisi ile lokal kan akımı artırılarak doku iyileşmesi tetiklenmektedir.

 

2- Cerrahi Tedavi

Cerrahi olmayan yöntemelere yanıt alınmazsa doktorunuz cerrahi önerebilir. Omuz artroskopisi ile biseps tendonu değerlendirilir ve tedavi edici müdahale yapma imkanına sahip olunur.
Hastanın mevcut patolojisine farklı cerrahi müdahaller vardır;

 • Primer Tamir; Genellikle kemiğe yapışma yerinde yırtık varsa artroskopik olarak tamir edilir
 • Tenodez: Ciddi yırtık veya ileri düzeyde yapısı bozulmuş biseps tendonun yapışma yeri kürek kemiğine yapışma yerinden alınıp kol kemiğinde farklı ve yeni bir noktaya adapde edilir.
 • Tenotomi: Yaşlı ve ileri düzeyde tendon yapısı bozuk olanlarda tenodez yapılamıyorsa tendon kürek kemiğine yapışma noktasında kesilir ve serbest hale getirilir.

Yukarıdaki ameliyatlar atroskopik yöntemle kapalı olarak yapılabilir. Fakat gerekli durumda cerrah açık ameliyat ile onarım planlayabilir.

Ameliyata Bağlı Komplikasyonlar

Artroskopik yöntemlerde komplikasyon çok nadirdir. İnfeksiyon, kanama, sertlik nadir görülen komplikasyonlar arasındadır. Fakat komplikasyonlar genelikle basit yöntemler ile tedavi edilebilirler.


Rehabilitasyon

Ameliyat sonrası doktorunuz omuz eklem hareket açıklığı, kas gerilmesi ve kuvvetlendirmesi açısından egzersiz ve fizik tedavi uygulaması verecektir.
Yemek yeme,içme, yazma veya bilgisayar kullanma gibi aktivitelere erken ve hızlı dönüş olur. Fakat sportif ve zorlayıcı aktivitelere doktorunuz izin verinceye kadar dönmemelisiniz.

Tedavi edici eğzersizlere en kısa zamanda başlanılmalıdır.

Uzun Dönem Sonuçlar

Sonuçlar genellikle başarılıdır. Ağrısız ve tam eklem hareket açıklığı genellikle geri kazanılır.

Doç.Dr.Tahir Mutlu DUYMUŞ  

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

 

 

Anahtar Kelimeler: Biseps tendinit, Omuz Ağrısı, Omuz Artroskopisi, Omuz şişmesi, omuz ağrısı nedenleri

Kemik ve Eklem Hastalıkları Bone & Joint Diseases

Doç.Dr.Tahir Mutlu Duymuş Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Özel Koşuyolu Medipol Hastanesi