Donmuş (Frozen) Omuz

Donmuş (Frozen) Omuz


Giriş

Donmuş omuz, omuzda ağrı ve sertleşmeyle karekterize bir inflamatuar süreçtir. Tıp dilinde adhezif kapsülit olarak isimlendirilir. Süregen bir rahatsızlık olup zamanla omuz hareketleri kısıtlı hale gelebilir. Genel popülasyonda %2 oranında görülüp, 40-60 arası bayanlarda erkeklerden daha sık olarak karşımıza çıkmaktadır.


Omuz Anatomisi

Omuz, üç kemikten oluşur: üst kol kemiği (humerus), kürek kemiği (scapula) ve köprücük kemiği. Omuz ekleminde, tüm bu yapıları çepeçevre saran yapıya kapsül denir. Kapsülün eklem içine bakan yüzeyinde, sinovia denilen ve eklem sıvısını salgılayan yapılar vardır.
Sinovia ve kapsülde sertleşme ve yapışıklar meydana gelmesine adhezif (yapışıklık) kapsülit denir.


donmuşomuz


Tanımlama

Donmuş omuzda eklem kapsülü sertleşir ve kalınlaşır. Eklem içi sinovial sıvının azalması ve yapışıklık ile ilerleyen bir süreçtir.


donmuşomuz


Omuz hareketleri kısıtlanır ve ağrılı bir durum ortaya çıkar. Üç evresi vardır;

 • 1-Sertleşme : İlk evreler olup ağrı ve omuz hareketlerinin kısıtlanmaya başladığı evredir. 6 hafta ile 9 ay arası sürebilir.
 • 2-Frozen denilen donmuş evredir. Omuz hareketleri günlük basit aktiviteleri yapamayacak düzeyde kısıtlanmış ve omuz sertleşmiştir. 4-6 ay sürebilir.
 • 3-Çözülme evresi: Omuz hareketleri yavaş yavaş döner. Eklem hareket açıklıgı artar. Süreç altı ay ile iki yıl arası değişebilir.

Tüm bu süreçler kesin olmayıp hastadan hastaya değişmektedir.


Sebepleri

Donmuş omuzun nedeni genellikle tam olarak bilinmemektedir. Fakat bazı faktörler tetikleyebilmektedir;

 • Şeker Hastalığı : Nedeni bilinmemekte fakat şeker hastalarında %10-20 oanında görülür.
 • Diğer hastalıklar; Troid, parkinson hastaları risk altındadır.
 • Hareketsizlik ; Kırık veya travma sonrası hareketsizlik

Şikayet, Bulgular ve Teşhis

Tipik olarak omuzda ağrı ve hareket kısıtlılığı mevcuttur. Kolu kaldırma ile ağrı artar.
Kısıtlı omuz hareketleri hekim muayenesi ile anlaşılır. Görüntüleme için röntgen ve MRI istenir.
Röntgen ile kemik yapılar dağerlendirilir. Kireçlenme hakkında bilgi verir. MRI ise yumuşak dokular hakkında deyaylı bilgi vermekte olup kiymetli bir görüntüleme yöntemidir.


Tedavi

Tedavi süresi değişmekle birlikte 3 yıla kadar sürebilir. Fakat zaman içinde sonuçları daha iyidir.
Tedavide amaç ağrı kontrolü ve omuz eklem hareket açıklığını artırıp omuza kuvvet kazandırmaktır.


donmuşomuz


Ameliyat dışı tedavi yöntemi:

Hastaların %90'ı bu yöntem ile tedavi yanıt verir ve düzelirler.

 • İlaç tedavisi, yangı giderici stroid olmayan ve stroid içerikli ilaçlar kullanılır.
 • Bazı vakalar eklem içi stroid enjeksiyon önerilebilir.
 • Fizik tedavi ile gerdirme ve güçlendirme yapılır. Tıklayınız...

 

Cerrahi Tedavi

Yukarıdaki tedavilere yanıt alınamayan hastalara cerrahi planlanır. Birden fazla yöntem mevcuttur. Hastaya ve ciddiyetine göre değişir.

 • Anestezi altında manipulasyon yaparak yapışıklıkların yırtılması sağlanır. Kapalı bir yöntem olup narkoz altında eklem hareketleri zorlanar açılır.
 • Atroskopik olarak eklem içi yapışıklıklar gevşetilir. Omuza açılan küçük deliklerden, el aletleri ile yapışıklıklar kamere eşliğinde gevşetilir. Birçok vaka atroskopik gevşetmeden fayda görür.


donmuşomuz


Cerrahi Sonrası

Ameliyat sonrası iyileşme 6 hafta ile 3 ay arasında değişir. Fizik tedavi çok önemlidir. Uzun dönem sonuçlar genellikle iyidir. Tedaviye yanıtta, hastanın fizik tedaviye uyumu çok önemlidir.